เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย

รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ‘ดีเด่น’ ประจำปี 2563


ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หนองคาย ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ‘ดีเด่น’
ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
 

รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ‘ดีเด่น’ ประจำปี 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หนองคาย ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ‘ดีเด่น’
ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 

รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ‘ดีเด่น’ ประจำปี 2561


 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หนองคาย ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ‘ดีเด่น’ ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 1