เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

จุลสาร

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

09 มิ.ย. 2564 0 27

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ร่วมประเมินศักยภาพนักเรียนเพื่อส่งต่อร่วมกับนักสหวิชาชีพโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ร่วมประเมินศักยภาพนักเรียนเพื่อส่งต่อร่วมกับนักสหวิชาชีพโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

31 พ.ค. 2564 0 34

ร่วมประเมินศักยภาพนักเรียนเพื่อส่งต่อร่วมกับนักสหวิชาชีพโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

1