เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

จุลสาร

18-02-65 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ศูนยฯหนองคาย
18-02-65 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง ศูนยฯหนองคาย

18 ก.พ. 2565 0 208

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

09 มิ.ย. 2564 0 317

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ร่วมประเมินศักยภาพนักเรียนเพื่อส่งต่อร่วมกับนักสหวิชาชีพโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ร่วมประเมินศักยภาพนักเรียนเพื่อส่งต่อร่วมกับนักสหวิชาชีพโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

31 พ.ค. 2564 0 325

ร่วมประเมินศักยภาพนักเรียนเพื่อส่งต่อร่วมกับนักสหวิชาชีพโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

1