เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผู้อำนวยการ

ผู้บริหารสถานศึกษา

​​

นายศุภชัย ประเสริฐนู

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

นางสาวเทียนชุลี  นาคเสน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย

ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย