เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผู้อำนวยการ

ผู้บริหารสถานศึกษา

​​

นางสาวอำพร  ราชติกา

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

นางสาวเทียนชุลี  นาคเสน

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

นางสาวธิดารัตน์  สมัญญา

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย