เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สถานศึกษาปลอดภัย 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย รับการประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปีการศึกษา 2562