เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันต่อต้านยาเสพติด 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด
1