เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+
 

อ่านต่อ


Youtube
ปักหมุด ศูนย์ฯหนองคาย
Youtube
สื่อการสอนการฝึกพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กพิเศษ เรื่อง การออกเสียงสระ อา
Youtube
การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่อง การแกะวัตถุ
Youtube
เทคนิคการทำกายภาพสำหรับเด็กพิเศษ เรื่อง การจัดท่าและการพลิกตะแคงตัว
Youtube
การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เรื่อง การรับและการโยนวัตถุ
Youtube
การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่อง การฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือ กิจกรรม การหนีบวัตถุ
Youtube
การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่อง การฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือ กิจกรรม การหยอดวัตถุลงขวด
Youtube
การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่อง การฝึกความแข็งแรงของนิ้วมือ กิจกรรม การหนีบวัตถุ
Youtube
เทคนิคการทำกายภาพสำหรับเด็กพิเศษ เรื่อง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อข้อเท้าและขา

ดูทั้งหมด

อ่านต่อ


อ่านต่อ

ดูทั้งหมด