เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายงานงบทดลองจ่ายรายเดือน

งบทดลองเงินเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
 3. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563                      
 4. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564                       
 5. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564                    
6. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564                       

 7. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564    
 8. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564    
         
 9. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564    
 10. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
 11. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 12. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

 
งบทดลองเงินเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2565
 1. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564
 2. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 3. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564
 4. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565
 5. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 6. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565
 7. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565
 8. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 9. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 10. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 11. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 12. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

 
งบทดลองเงินเดือน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย
ปีงบประมาณ 2566
 1. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565
 2. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 3. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565
 4. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566
 5. รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566