เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอำพร ราชติกา

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

 • thumbnail

  นางสาวเทียนชุลี นาคเสน

  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย

 • thumbnail

  นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา

  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย