เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมศักดิ์ ภูตะมาตย์

กลุ่มบุคลากรบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ

ตำแหน่งพนักงานราชการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์